Дев’ять десятих тих людей, з якими ми зустрічаємося, є тим, що вони є — добрими або злими, корисними або некорисними — завдяки вихованню.
Д. Локк

Нормативна база

Полтавський навчальний центр № 64 створений спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 19.03.2004 № 221/44.

Полтавський навчальний центр № 64 є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників з числа осіб, засуджених до позбавлення волі.

Головним завданням Центру є забезпечення реалізації права засуджених на здобуття професії відповідно до їх покликання, інтересів і здібностей з метою поліпшення їх адаптації після звільнення з місць позбавлення волі та задоволення потреб Полтавської виправної колонії (№ 64) і ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

Центр діє на підставі Статуту, що розроблений центром, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України Міністерства юстиції України 19.12.2013 № 1794/2691/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2013 за № 2192/24724, та інших нормативно-правових актів, та затверджений в установленому порядку і зареєстрований виконкомом Полтавської міської ради (розпорядження від 11.05.2004 № 352-р).

З 1 липня 2004 року Полтавський навчальний центр № 64 надає освітні послуги особам, засудженим до позбавлення волі, які відбувають покарання у Полтавській виправній колонії (№ 64).

Відповідно до Ліцензії Серія АД № 072868 Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту виданої 16.10.2012, строк дії ліцензії 06.07.2012–06.07.2022 Полтавський навчальний центр № 64 має право здійснювати первинну професійну підготовку, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації з 10 професій:

Полтавський навчальний центр № 64 розпочав свою роботу 1 липня 2004 року з підготовки кваліфікованих робітників з 2-х професій: «Слюсар з механоскладальних робіт» і «Швачка», згодом набрали групи слухачів для підготовки з професій «Кухар», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Токар».

Колектив центру спочатку складався з 7 чоловік, потім поступово поповнювався.

Навчальному центру адміністрацією колонії було виділено 5 кабінетів теоретичної підготовки, які спільними зусиллями були відремонтовані. Для проведення виробничого навчання та виробничої практики на виробничих дільницях та в їдальні закріпили за навчальним центром ділянки та обладнали їх робочими місцями майстрів виробничого навчання. Виготовили стенди, плакати та інші навчальні посібники, необхідні для навчального процесу.

В грудні 2004 року відбувся перший випуск слухачів (57 чоловік).

З 2005 року набрали групи слухачів для підготовки з професій: «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Слюсар-сантехнік», «Столяр будівельний» і вже здійснювали підготовку з 9 професій.

В 2005–2006 н. р. здійснювали апробацію проектів державних стандартів професійно-технічної освіти з професій: «Столяр будівельний», «Токар».

В 2006 році адміністрацією колонії було виділено нове приміщення для навчального центру на ВД № 2, де під керівництвом майстрів виробничого навчання слухачами був виконаний сучасний ремонт.

З 2006–2007 навчального року розпочато впровадження Державних стандартів з 5 професій: «Токар», «Столяр будівельний», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», з 2007–2008 н. р. — «Кухар», «Слюсар-сантехнік», з 2008–2009 н. р. — «Швачка», «Слюсар з механоскладальних робіт». Розроблена необхідна навчально-плануюча документація. Навчально-виробнича база приводиться у відповідність з вимогами Державних стандартів.

В 2007 році на прохання керівництва ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод» розпочали підготовку робітників для ливарного цеху Затуринського промислового вузла з професій ливарного виробництва.

В 2007–2008 н. р. здійснювали апробацію проекту державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Слюсар-сантехнік». Педпрацівники центру 3–5 червня 2008 року взяли участь в роботі творчої групи по доопрацюванню проекту державного стандарту у Прилуцькому професійному ліцеї Чернігівської області.

Педагогічний колектив

Педагогічні працівники центру мають відповідний фаховий рівень. Всі майстри виробничого навчання та викладачі пройшли підвищення кваліфікації на базі Полтавського ОІППО та Білоцерківського ІНПО, директор та заступник директора з навчально-виробничої роботи — у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти. Майстри виробничого навчання проходять стажування на кращих підприємствах міста.

Якісний склад педагогічних працівників:

Безпосередній педагогічний стаж роботи (чоловік)
Більше 5 років більше 10 років більше 20 років більше 30 років більше 40 років
2 5 2 2 2
За віком (чоловік)
20–30 років 31–40 років 41–50 років 51–60 років 61–70 років
1 2 4 4 4

На сьогоднішній день колектив центру налічує 17 чоловік, з них 15 педагогічних працівників. Станом на 01.07.2017 року центром підготовлено 3636 кваліфікованих робітників з 16 професій.

Наші досягнення

Випуск кваліфікованих робітників за професіями:

Рік випуску
Професія
2004-2014 ’15 ’16 ’17 Всього
Швачка 342 20 18 20 400
Слюсар з механоскладальних робіт 340 20 20 19 399
Токар 256 20 19 20 315
Слюсар з ремонту автомобілів 234 20 20 19 293
Електрогазозварник 298 298
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 219 20 20 20 279
Слюсар-сантехнік 337 40 20 20 417
Кухар 369 39 408
Кухар, пекар 17 19 36
Столяр будівельний 217 20 39 276
Стрижневик ручного формування 20 20
Наждачник 216 216
Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 20 20
Формувальник машинного формування 40 40
Обрубувач 20 20
Електрозварник ручного зварювання 120 40 20 19 199
Всього випущено, чол. 3048 239 193 156 3636

В 2006 році Полтавському навчальному центру № 64 присуджено 1-е місце в огляді-конкурсі комплексно-методичного забезпечення та навчально-виробничої бази з кожної професії в навчальних центрах №№ 16, 64, 65, 69 при установах виконання покарань у Полтавській області та в огляді-конкурсі за кращу організацію професійно-технічного навчання засуджених в установах виконання покарань, оголошеному Державним департаментом України з питань виконання покарань.

27–28 серпня 2008 року представляли професійно-технічні навчальні заклади при установах виконання покарань Полтавської області на Всеукраїнській виставці «Професійно-технічна освіта України 2008: реалії та перспективи», проведеній Міністерством освіти і науки України.

В професійно-технічних навчальних закладах та в установах виконання покарань було організовано підготовку та відбір виставкових експонатів і матеріалів, що наглядно продемонстрували технічну творчість і досягнення засуджених, які навчаються у цих навчальних закладах.

Наша експозиція наряду з експозиціями, представленими від Запорізької, Львівської та Тернопільської областей була визнана найбільш цікавою

Окрім наглядного стенду з інформацією та короткою характеристикою створення навчальних закладів, були продемонстровані вироби слухачів, інформаційні матеріали, каталоги продукції підприємств та навчально-методичні посібники, підготовлені педагогічними працівниками у співпраці із засудженими всіх навчальних центрів та професійно-технічного училища при установах виконання покарань Полтавської області.

Під час роботи виставки обмінялись досвідом в організації навчального процесу, обговорили проблемні питання та перспективи подальшого розвитку ПТНЗ при установах виконання покарань.

Слухачі центру взяли участь в обласному конкурсі професійної майстерності за професіями «Електрогазозварник», «Кухар» серед засуджених, які навчаються та пройшли навчання в навчальних центрах (НЦ) № 16, 64, 65, 69, Кременчуцькому ПТУ при установах виконання покарань Полтавської області, що проводився в червні 2009 року, та зайняли 1-е місце з професії «Електрогазозварник» і 2-е місце з професії «Кухар».

В 2011 році навчальний центр вдруге поспіль зайняв перше місце в огляді-конкурсі на кращу організацію професійно-технічного навчання серед засуджених в установах виконання покарань, за що був нагороджений дипломом, а директор навчального центру Дудка Семен Володимирович почесною грамотою Державної пенітенціарної служби України.

В 2012 році навчальний центр пройшов атестацію та отримав ліцензію на первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації з 10 професій.

З 2013/14 н. р. щорічно проводяться з усіх професій конкурси «Кращий за професійною майстерністю» серед засуджених, які навчаються (по завершенню курсу навчання), та які процевлаштовані на підприємстві установи.

Інформацію щодо проведення конкурсів можно переглянути на головній сторінці.

Переможці конкурсів заохочуються правами начальника установи.